08.00–08.45 Registrering och frukost

09.00–09.15 Karin Schubert, Natur & Kultur. 
Inledningstal: Ann-Marie Körling
        
09.15–10.30 Georgia Heard föreläser under rubriken Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande. Hon berättar om hur du kan utmana och undervisa för att ge dina elever möjlighet att utveckla inre motivation och engagemang för sitt skrivande och hur du skapar
nya vägar och möjligheter för eleverna att vara skribenter. Föreläsningen hålls på engelska.

10.30–10.45 Paus

10.45–11.45 Georgia Heard fortsätter

11.45–12.45 Sittande lunch

12.45–13.00 Prisutdelning – Ingvar Lundberg-priset. 
Det årliga Ingvar Lundberg-priset delas ut till en person som har gjort avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning.

13.00–13.45 Erica Eklöf och Johanna Kristensson, Digitala lärverktyg för alla. Föreläsningen fokuserar på alternativa digitala lärverktyg som både kan kompensera för en nedsatt språk-, läs- och skrivförmåga, men som också fungerar språk-, läs- och skrivutvecklande för alla elever ur ett inkluderande perspektiv.

13.45–14.30 Anna Eva Hallin, Vägen till fonemisk medvetenhet  – hur och varför! Anna Eva belyser vikten av ett systematiskt arbete med språklig medvetenhet där framför allt fonemisk medvetenhet är central för att senare uppnå en god och automatiserad avkodningsförmåga och en god stavningsförmåga.

14.30–15.00 Paus

15.00–16.00 Negra Efendic, Jag var precis som du. Utifrån sin självbiografiska bok beskriver Negra flykten och mötet med det nya landet genom ett barns ögon. Från tryggheten i en liten by till oviss­heten på flyktingförläggningar och skräcken i skolkorridorer som ekar av stöveltramp.

16.00–17.00 Mingel med DJ Stonecake Collective