Anne-Marie körling lärare, föreläsare, författare och läsambassadör 2015–2017, har skrivit förordet till Georgia Heards bok Heartmaps

Inledning: Ann-Marie Körling, lärare, föreläsare, författare och läsambassadör 2015–2017, har skrivit förordet till Georgia Heards bok Heartmaps.
Här hittar du Ann-Maries blogg, Körlings ord: korlingsord.se

 

Årets huvudtalare:
Georgia Heard, Teachers Collage, New York

Huvudtalare är Georgia Heard, lärarutbildare, föreläsare, författare, poet och en av grundarna till The Teachers Collage Reading and Writing
Project
, Columbia University i New York. Hennes specialområde är hur man undervisar i skrivande.

Georgia Heard delar med sig av inspirerande strategier som stöttar dina elever när de skriver från hjärtat, när de hittar sin egen röst och när de förmedlar något viktigt. Hon visar hur du ger eleverna möjlighet att utveckla inre motivation och engagemang för sitt skrivande och hur du skapar nya vägar och möjligheter för eleverna att vara skribenter.

” Vi vill att våra elever ska bli duktiga skribenter och engagera sig i skrivprocessen. För att nå dit behöver de få möjlighet att utforska ämnen som de brinner för och uppleva hur deras ord kan ha betydelse."
 Huvudtalare är Georgia Heard , är lärarutbildare, föreläsare, författare, poet och en av grundarna till The Teachers Collage Reading and Writing Project , Columbia University i New York. Hennes specialområde är hur man undervisar i skrivande.

 Negra Efendic är reporter på Svenska Dagbladet med särskilt fokus på migration och integrationsfrågor. 2016 belönades hon med Stora Journalistpriset för sin självbiografiska reportagebok Jag var precis som du. 

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped och Ph.D. från New York University. Hennes inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling samt -svårigheter hos barn och ungdomar. Anna Eva driver språkforskning.se, forskningsbloggar och föreläser, med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden. Hon arbetar som forskare vid enheten för logopedi vid Karolinska Institutet där hon också undervisar på logopedprogrammet.


erica ekelöf portratt.jpg

Erica Eklöf är specialpedagog med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon ingår i Skolverkets/NCS referensgrupp och undervisar vid lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Hennes blogg Språkutvecklarna kan du följa på
sprakutvecklarna.wordpress.com.

 Johanna Kristensson  är leg. logoped med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklande i Halmstads kommun. Hon arbetar även på Oribi i Lund med utveckling av digitalt språk- och rättstavningsstöd. Hennes blogg Logopeden i skolan kan du följa på logopedeniskolan.se . 

Johanna Kristensson är legitimerad logoped med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklande i Halmstads kommun. Hon arbetar även på Oribi i Lund med utveckling av digitalt språk- och rättstavningsstöd.

Hennes blogg Logopeden i skolan kan du följa på logopedeniskolan.se. 

 Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en Ph.D. från New York University. Hennes inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling samt -svårigheter hos barn och ungdomar. Anna Eva driver språkforskning.se , forskningsbloggar och föreläser, med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden. Hon arbetar som forskare vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet där hon också undervisar på  logopedprogrammet .

Negra Efendic är reporter på Svenska Dagbladet med särskilt fokus på migration och integrationsfrågor. 2016 belönades hon med Stora Journalistpriset för sin självbiografiska reportagebok
Jag var precis som du

Jag var en plugghäst, jag samlade på servetter och jag hoppade twist hela dagarna. Sen kom kriget och hela världen rasade. I min bok, Jag var precis som du, beskriver jag flykten och mötet med det nya landet genom ett barns ögon. Från tryggheten i en liten by till oviss­heten på flyktingförläggningar och skräcken i skolkorridorer som ekar av stöveltramp.