08.00–08.45 Registrering med kaffe/te och smörgås

09.00–09.15 Karin Schubert, Natur & Kultur

09.15–10.30 Gravity Goldberg, Teachers Collage, Columbia University: ”Att utveckla självständiga läsare”
     
10.30–10.45 Paus/Bensträckare

10.45–11.45 Gravity Goldberg fortsätter

11.45–12.45 Lunch

12.45–13.00 Prisutdelning – Ingvar Lundberg-priset 

13.00–13.45 Jack Werner: Sociala medier, källkritik och nätets vandringssägner. 

13.45–14.30 Britt Johansson: Framgångsfaktorer med cirkelmodellen

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Författaren Ingela Korsell och illustratören Henrik Jonsson: Föreläser om PAX-bokserien

16.00–17.00 Mingel med utsikt!