08.00–08.45 Registrering med kaffe/te och smörgås

09.00–09.15 Karin Schubert, Natur & Kultur
        
09.15–10.30 Gravity Goldberg, Teachers Collage, Columbia University föreläser under rubriken ”Att utveckla självständiga läsare” och berättar om hur du kan utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare. Föreläsningen hålls på engelska. 

10.30–10.45 Paus

10.45–11.45 Gravity Goldberg fortsätter

11.45–12.45 Lunch 

12.45–13.00 Prisutdelning – Ingvar Lundberg-priset. 
Det årliga Ingvar Lundberg-priset delas ut till en person som har gjort avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning.

13.00–13.45 Jack Werner: Sociala medier, källkritik och nätets vandringssägner. Föreläsningen tar upp problemet med bluffar och myter i sociala medier och hur du som lärare kan arbeta med källkritik i klassrummet.

13.45–14.30 Britt Johansson berättar om de framgångsfaktorer undervisning med cirkelmodellen ger och visar på ett konkret sätt hur cirkelmodellen kan användas. Britt delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta i flerspråkiga Rinkeby och berättar om vilka resultat det medvetna arbetet med genrepedagogik gett.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Ingela Korsell och illustratören Henrik Jonsson föreläser om PAX-bokserien kopplat till barns skriftspråkande och bildspråk och hur man kan jobba med skönlitteratur i undervisningen. Henrik kommer också att live-teckna på scen.

16.00–17.00 Mingel med utsikt!

Läs mer om föreläsarna