Årets huvudtalare Adrienne Gear! Adrienne Gear är verksam lärare i Vancouver, Kanada, där hon även arbetar som lärarutbildare och skolutvecklare.

Årets huvudtalare Gravity Goldberg är disputerad läsforskare från Teachers College, Columbia Universty i New York.

Jack_Werner_2014-11-06_001.jpg

Jack Werner är journalist och författare, vid sidan om skrivandet driver han en podd om spökhistorier för Sveriges Radio.

Britt Johansson är mellanstadielärare sedan 25 år i flerspråkiga Rinkeby samt utbildningsledare.

Ingela_Korsell_webb.jpg

Ingela Korsell är författare och forskare i pedagogik med en bakgrund som grundskollärare.

Henrik_Jonsson_webb.jpg

Henrik Jonsson är illustratör och serietecknare och illustrerar PAX-böckerna.